Akcija Kredita

Akcija Kredita

Potreban vam je novac za koji ne trebate dokazivati namjenu utroška?

Krediti za refinansiranje/zamjenski/nenamjenski sa FIKSNOM KAMATNOM STOPOM tokom cijelog perioda otplate.

Namjena – Krediti su namjenjeni za finansiranje najšireg spektra potreba klijenata za koje nije potrebno dokazivati namjenu utroška ili za zatvaranje obaveza u drugim bankama.

Iznos kredita: do 70.000,00 KM sa rokom otplate do 15 godina.

    • Maksimalan rok otplate - do 20 godina
    • Kamatna stopa*              Već od 4,49% (fiksna)               (EKS 6,63%)**
    • Naknada za obradu kredita 1,00%
    • Održavanje kreditnog računa za dugoročne kredite 1,00 KM fiksno mjesečno, naplaćuje se jednokratno unaprijed, minimalno 50,00 KM i 30,00 KM fiksno za kratkoročne kredite
    • Obezbjeđenje u skladu sa kreditnom sposobnošću klijenta

Napomena

*Kamatna stopa zavisi od roka otplate, firme uposlenja klijenta te poslovnog odnosa Banke sa firmom uposlenja klijenta.

** Efektivna kamatna stopa je izračunata za iznos kredita od KM 10.000,00 na rok otplate 120 mjeseci, nominalna k.s. 5.79% uz troškove obrade, vođenja kreditnog računa, trošak mjenice i polise osiguranja. 

Za više informacija o mreži naših poslovnica kliknite ovdje