Auto Krediti

Samo korak do novog vozila!

Auto krediti - kratkoročni ili dugoročni namjenski krediti, kojima se finansira kupovina motornog vozila, koji se odobravaju svim fizičkim licima sa redovnim mjesečnim primanjima.

Obezbjeđenje -  zalog na pokretnu imovinu i mjenice, kao i druga sredstva obezbjeđenja po potrebi.

  • Maksimalan rok otplate - do 96 mjeseci
  • Kamatna stopa             5,99% (fiksna)               (EKS 6,60%)
  • Naknada za obradu kredita 1,00% 
  • Bez naknade za održavanje kreditnog računa

 

*prilikom izračuna EKS uzeta je u obzir kamata po kreditu za vrijeme cijele otplate na kredit u iznosu od 20.000,00 KM, te troškovi naknade za obradu kredita,  trošak mjenice i trošak procjene vrijednosti automobila.