Revolving Krediti

UNAPRIJEDITE SVOJE POSLOVANJE!

 

Nudimo vam revolving kredite po najpovoljnijim uslovima:

Revolving 3+3 – Kratkoročni revolving kredit po fiksnoj kamatnoj stopi od 2,5% (EKS 3,65%*) i rokom otplate 3 mjeseca sa mogućnošću automatskog produženja dodatna 3 mjeseca.

Revolving 6+6 – Kratkoročni revolving kredit po fiksnoj kamatnoj stopi od 3,49% (EKS 4,15%*) i rokom otplate 6 mjeseci sa mogućnošću automatskog produženja dodatnih 6 mjeseci.

* Efektivna kamatna stopa (EKS) je obračunata na iznos 100.000 KM, i na rokove otplate 3 i 6 mjeseci.

Za više detalja i precizan izračun obratite se u najbližu poslovnicu ZiraatBank BH. Za informacije o mreži naših poslovnica kliknite ovdje.