Zainteresovani smo za kredit - en

Da biste aplicirali za kredit u našoj banci, potrebna vam je sljedeća dokumentacija:

 • Zahtjev za kredit
 • Rješenje o upisu u sudski registar (prvobitno rješenje)
 • Aktuelni izvod iz sudskog registra (ne stariji od 6 mjeseci)
 • ID broj, PDV broj, statistika
 • LK i CIPS vlasnika i direktora/ovlaštenog lica (ukoliko je nerezident – kopija pasoša; radna i boravišna dozvola)
 • Uvjerenje iz PU i UIO (ne starija od 1 mjesec)
 • CRK saglasnosti firme; vlasnika/direktora/ovlaštenog lica
 • Finansijski izvještaji za zadnja 3 obračunska perioda
 • Bruto bilans za posljednji godišnji obračunski period
 • Upitnik za pravno lice
 • Tabelarni prikaz kupaca; dobavljača; ino-poslovanja
 • Analitičke kartice kupaca i dobavljača
 • ZK izvaci za nekretnine u vlasništvu PL; vlasnika PL
 • Potvrde o vlasništvu i registraciji za vozila u vlasništvu PL; vlasnika PL
 • Police osiguranja pokretne i nepokretne imovine PL; vlasnika PL
 • Tabelarni prikaz prihoda i rashoda za vrijeme trajanja dugoročnih kredita
 • Faktura, profaktura, ugovor – za garancije, akreditive
 • 3 zadnje platne liste i izvodi iz banke
 • Ugovor o zakupu (ukoliko je poslovni prostor pod zakupom)
 • Procjena sudskog vještaka pokretne/nepokretne imovine ukoliko je hipoteka obezbjeđenje za kredit