Krediti za refinansiranje

Krediti za refinansiranje - kratkoročni ili dugoročni namjenski krediti namijenjeni za zatvaranje jedne ili više kreditnih obaveza u Banci i drugim bankama, koji se odobravaju svim fizičkim licima sa redovnim mjesečnim primanjima.

Isplata - kreditna sredstva uplaćuju se na račune drugih banaka sa ciljem zatvaranja postojećih obaveza na osnovu predočene validne dokumentacije, uz mogućnost gotovinske isplate do 30% od iznosa kredita, max. do 40.000,00KM.

Iznos - determiniran je visinom mjesečnih primanja na način da se primjenjuje kriterij da mjesečni anuitet podnosioca zahtjeva ne smije prelaziti ½ redovnih mjesečnih primanja ukoliko ista ne prelaze iznos od 1.000,00KM, odnosno 2/3 redovnih mjesečnih primanja ukoliko ista prelaze iznos od 1.000,00KM.

Maksimalan rok otplate - 240 mjeseci ukoliko je riječ o refinansiranju koje uključuje i hipotekarne kredite, dok je u ostalim slučajevima maksimalan rok 180 mjeseci.

Obezbjeđenje - hipoteka na nekretnini, jemstvo fizičkog lica, prvoklasni kolateral u vidu novčanog depozita, zalog na pokretnu imovinu i vrijednosne papire, jemstvo pravnog lica, kao i druga sredstva obezbjeđenja.

Informacioni List

Za više informacija o mreži naših poslovnica kliknite ovdje.