Depozitarni Poslovi

DEPOZITARNI POSLOVI

ZiraatBank BH d.d. posjeduje dozvolu za obavljanje poslova depozitara u emisiji I prometu vrijednosnih papira.

Banka obavlja depozitarske poslove za profesinalne učesnike na tržištu kapitala

 

Depozitarske usluge obuhvataju: 

novčane transakcije po osnovu prometa vrijednosnih papira na sekundarnom tržištu, otvaranje namjenskih računa, osiguranje uslova za upis vrijednosnih papira, otvaranje privremenog računa za deponovanje uplata po osnovu upisa vrijednosnih papira.

 

Tarifa naknada za obavljanje poslova sa vrijednosnim papirima

Upustvo o sistemu interne kontrole u obavljanju poslova sa vrijednosnim papirima

Pravila Poslovanja za poslove sa vrijednosnim papirima