Akcija Depozita

AKCIJA BH DIJASPORA

ZiraatBank BH je pripremila posebnu akciju na depozite za stanovništvo BiH koje se nalazi sa boravkom u inostranstvu i to sa sljedećim uslovima:

 

PERIOD

VALUTA

MAX IZNOS

KAMATNA STOPA

12 MJESECI

KM/EUR

200.000 KM/100.000 EUR

2,00%*

12 MJESECI

USD

100.000 USD

1,75%*

 

*Efektivna kamatna stopa (EKS)je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi i izračunata je na maksimalne iznose depozita.

Za više informacija o mreži naših poslovnica kliknite ovdje.