Ključ u Vaše ruke

Akcija Stambenih kredita

Potreban Vam je novac za kupovinu stana?

Stambeni krediti sa FIKSNOM KAMATNOM STOPOM tokom cijelog otplatnog perioda!

Namjena - kratkoročni ili dugoročni namjenski krediti, čija namjena je finansiranje kupovine stambene jedinice, koji se odobravaju svim fizičkim licima sa redovnim mjesečnim primanjima.

Isplata kredita- vrši se na način da se kreditna sredstva isplaćuju na račun prodavca nekretnine, po osnovu kupoprodajnog ugovora, uz mogućnost gotovinske isplate do 30%

Iznos kredita - determiniran je visinom mjesečnih primanja na način da se primjenjuje kriterij da mjesečni anuitet podnosioca zahtjeva ne smije prelaziti ½ redovnih mjesečnih primanja ukoliko ista ne prelaze iznos od 1000,00KM, odnosno 2/3 redovnih mjesečnih primanja ukoliko ista prelaze iznos od 1000,00KM.

    • Maksimalan rok otplate - do 20 godina
    • Kamatna stopa*              Već od 3,49%  (fiksna)               (EKS 5,16%)**
    • Obezbjeđenje – nekretnina koja se kupuje, uz obaveznu policu osiguranja iste vinkuliranu u korist Banke za sve vrijeme otplate kredita, kao i druga sredstva obezbjeđenja.

Napomena

* Kamatna stopa zavisi od roka otplate, firme uposlenja klijenta te poslovnog odnosa sa firmom u kojoj je klijent zaposlen.

** Prilikom izračuna efektivne kamatne stope za kredit u iznosu od KM 80.000,00 na rok otplate 120 mjeseci i nominalnu kamatnu stopu  4,79%, u troškove su uzeti u obzir: iznos kamate za vrijeme cijele otplate kredita, naknada za obradu kredita, naknadu za vođenje kreditnog računa, trošak procjene vrijednosti nekretnine, trošak notarske obrade ugovora, trošak osiguranja nekretnine, trošak pribavljanja ZK izvatka, trošak CRK i trošak mjenica. 

Za više informacija o mreži naših poslovnica kliknite ovdje