Nenamjenski Krediti

ZiraatBank je pripremila posebnu akciju nenamjenskih kredita i kredita za refinansiranje.

Maksimalan iznos: 30.000,00 KM

Kamatne stope:

Rok otplate kredita 
Kamatna stopa
do 24 mjeseca 2,69%
od 25 do 36 mjeseci 
2,79%
od 37 do 60 mjeseci
 2,89%
 od 61 do 84 mjeseca 
3,59%
od 85 do 120 mjeseci 
4,19%


Naknada za obradu kredita: 1,00%