Anketa

Poštovani klijenti,

Vaše mišljenje nam je važno kako bismo u skladu sa vašim potrebama unaprijedili kvalitet usluga u našoj Banci. Stoga Vas molimo da popunite ovu anketu. 

Unaprijed Vam se zahvaljujemo na izdvojenom vremenu.

1. Koliko dugo ste klijent ZiraatBank BH d.d.:

2. Ocijenite Vaše zadovoljstvo uslugom ZiraatBank BH d.d. :

4. Da li koristite usluge na šalteru Banke?

5. Ocijenite zadovoljstvo usluge na šalteru?

6. Ocijenite poslovnost naših zaposlenika sa kojima imate kontakt?

7. Ocijenite vrijeme provedeno u čekanju (redovi, broj raspoloživih blagajni, brzina obavljanja transakcija) :

8. Koliko proizvoda naše Banke koristite?

9. Od svih proizvoda i usluga Banke, koje najčešće koristite(Možete imati više od jednog odgovora):

10. Ocijenite zadovoljstvo proizvodom „Kreditna Kartica“?

11. Ocijenite zadovoljstvo proizvodom „Debitna Kartica“?

12. Na koji način vršite plaćanje obaveza prema Banci (kredit, kreditne kartice, itd...)(Možete imati više od jednog odgovora)

13. Na koji način se informišete o našim novim uslugama/proizvodima?(Možete imati više od jednog odgovora)

14. Kako želite biti informisani o proizvodima/uslugama Banke?(Možete imati više od jednog odgovora)

15. Ocijenite Vaše iskustvo sa INFO Centrom (e-mail, telefon, ... )

16. Kada biste imali priliku promijeniti nešto u našoj Banci, šta bi to bilo?

captcha