Dječija Štednja

ZIBI DJEČIJA ŠTEDNJA

Proizvod banke namjenjen maloljetnim licima do navršenih 18 godina.

Osim mogućnosti da uštedite novac koji će vašem dijetetu biti potreban za budućnost, štednjom u našoj Banci pomažete dijetetu da od najranijeg uzrasta nauči da štedi i odgovorno raspolaže novcem.

Dječija štednja vam omogućava:

  • Besplatno otvaranje računa,
  • Novac možete polagati na račun kad god to želite,
  • Račun možete otvoriti u KM ili EUR valuti bez minimalnog uloga

Pregled kamatnih stopa na ZIBI dječiju štednju

ZIBI DJEČIJA ŠTEDNJA U KM I EUR

IZNOS / PERIOD

0-30.000 KM

0-15.000 EUR

 

NKS

EKS*

13 MJESECI

1.00%

1.00%

24 MJESECA

1.70%

1.70%

36 MJESECI

2.15%

2.11%

48 MJESECI

2.25%

2.18%

60 MJESECI

2.30%

2.20%

72 MJESECA

2.35%

2.22%

84 MJESECA

2.40%

2.24%

96 MJESECI

2.50%

2.31%

* EKS izračunata na iznos depozita 30.000,00 KM ili 15.000 EUR-a

Izražene su nominalne kamatne stope na godišnjem nivou, fiksne u periodu trajanja oročenja.

Informacioni List